FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानिय तहको जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुबिधा सम्बन्धि एन ७६/७७ 07/14/2020 - 13:54 PDF icon sewa subidha ganaki.pdf
पदाधिकारीहरुको आचार संहिता सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 02/19/2020 - 15:01 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 02/19/2020 - 14:55 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन.pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्येविधि ७६/७७ 02/19/2020 - 11:56 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 02/19/2020 - 11:47 PDF icon राजपत्र प्रकासन.pdf
बिनियोजन एन ७६/७७ 02/17/2020 - 13:42 PDF icon बिनियोजन एन.pdf
कार्य बिभाजन नियमावली ७६/७७ 02/17/2020 - 13:40 PDF icon कार्य बिभाजन नियमावली.pdf
भिमसेनथापा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ७६/७७ 12/27/2019 - 11:38 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
आर्थिक एेन ७६/७७ 12/26/2019 - 11:01 PDF icon आर्थिक एन.pdf
भिमसेनथापा गाउँपालिका जलस्रोत मुहान दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 12/06/2019 - 13:58 PDF icon जलस्रोत मुहान दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि.pdf

Pages